Det blev fel att jag åkte till Göteborg

Pressmeddelande 2010-03-26

Per Åsling (c):

– Det blev fel att jag åkte till Göteborg.

Per Åsling, riksdagsledamot för Centerpartiet i Jämtlands län, kommenterar sin utkvittning från den uppmärksammade riksdagsvoteringen om uranprospekteringen.

– Jag inser att jag resonerade fel. Jag borde ha varit på plats i kammaren och avstått från att rösta, istället för att resa till Göteborg för att jobba med turismfrågor. Turismfrågor är sannerligen väsentliga för vårt län men jag borde ändå den här gången ha valt annorlunda.

– Jag försökte i riksdagsdebatten göra det tydligt varför jag inte kunde rösta på regeringens förslag, men jag borde ha insett att utkvittningen skulle dränka den förklaringen. Detta drar jag lärdom av.

Utgången av voteringen hade blivit densamma oavsett om Per Åsling stannat i riksdagen eller ej.

– Jag kommer nu mot regeringen att fortsätta driva frågan utifrån de krav som Centerpartiet i Jämtlands län lagt fast. Inte minst mot bakgrund av den vilja som den rödgröna oppositionen visar att inskränka det kommunala vetot. Den som lyssnade på debatten i kammaren fick den inställningen mycket tydligt formulerad från socialdemokratiskt håll.