Replik: Det var en ogenomförbar kompromiss

Karin Thomasson (MP) angriper mig och Centerpartiet i en insändare i ÖP (29/4). Jag kunde inte stödja vare sig Alliansmajoritetens eller oppositionens förslag i riksdagens omröstning om uranbrytning i onsdags. Den reservation som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stod bakom var en otydlig och ogenomförbar kompromiss med krav på både kommunalt veto och lagstiftning. Det enda rimliga är att man väljer antingen eller. Jag vill jobba för en tydlig lagstiftning mot uranbrytning i Sverige. Det är beklagligt att Miljöpartiet väljer att attackera i debattartiklar. Det konstruktiva hade varit en kontakt när vi har i grunden samma mål.

Per Åsling (C)