Vi måste lagstifta mot uranbrytning

PRESSMEDDELANDE 2011-04-27

Per Åsling, riksdagsledamot (C), från Jämtlands län avstod från att stödja alliansmajoritetens förslag i den del som gällde uranbrytning i dagens riksdagsvotering om minerallagen.

Den del av beslutet som innebär att markägarnas och kommunernas insyn vid prospektering ska ökas stöttade Åsling men han var inte nöjd med formuleringarna om uranbrytning där majoriteten stannade vid att enbart slå vakt om det kommunala vetot.

– Jag har trott och tyckt att det kommunala vetot mot uranbrytning är den bästa garantin vi i Jämtlands län kan få mot uranbrytning, och det tror jag fortfarande gäller i det korta perspektivet. Men långsiktigt måste vi sannolikt gå längre. Agerandet från prospekteringsbolag med flera skapar osäkerhet i våra bygder. Vi måste hitta en lagstiftningslösning som en gång för alla löser frågan och förbjuder uranbrytning i Sverige.

Det fanns i riksdagsvoteringen en reservation som talade om just en lagstiftning mot uranbrytning i Sverige. En kompromissreservation sammanställd av socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet i näringsutskottet.

– Problemet med reservationen är att den dels ville ha kommunalt veto, dels beställde en lagstiftning, och inte på något sätt reder ut hur dessa ska förhålla sig till varandra. Jag tror att det enda rimliga till slut är att man väljer antingen eller. Det fanns motionsskrivningar som var mycket tydligare, men i förslaget till beslut i riksdagen vågade de som stod bakom kompromissreservationen inte ta lika tydlig ställning. Därmed blev det omöjligt att rösta på reservationen.

– För Jämtlands län är uranbrytning och det kommunala vetot stora och nära frågor därför tar jag allvarligt på dessa frågor. Jag vill verka för en tydlig lagstiftning mot uranbrytning i Sverige, och det kommer jag att fortsätta med i mitt parti och i riksdagen, och jag utgår från att vi kommer i mål under mandatperioden, helst under det här året, säger Per Åsling.