Kommentar till Decemberuppgörelsen

Vi har under hösten haft ett exceptionellt politiskt läge i Sverige. Det kulminerade när Sverigedemokraterna, genom att inte lägga ner sina röster i budgetomröstningen, valde att bryta mot den praxis som gällt i årtionden. Denna praxis är grunden för att Sverige kunnat ha minoritetsregeringar, vilket varit mer regel än undantag i modern tid. Sedan enkammarriksdagen infördes 1970 är det bara tre regeringar som haft egen majoritet: Fälldins första och andra samt Reinfeldts första.

Sverige måste kunna regeras i minoritet. Det har därför varit nödvändigt att skapa spelregler för detta. Överenskommelsen har varit att den partikonstellation som har störst stöd släpps fram. Så skedde även vid höstens val av statsminister. I samband med budgetprocessen blev det emellertid uppenbart att de konstitutionella spelreglerna behöver förtydligas.

Den överenskommelse som nu gjorts av allians- och regeringspartierna innebär att den partikonstellation som har störst stöd släpps fram, även när det gäller budgetbeslut. Samsynen över blockgränserna om hur Sverige ska styras gäller nu mellan de sex ingående partierna fram till valet 2022.

Den uppkomna situationen hade kunnat undvikas. Centerpartiet har vid flera tillfällen lyft behovet att tydliggöra beslutsprocessen när det gäller budgetar. Detta konkretiserades i en artikel på DN Debatt 9 december, undertecknad av Alliansens partier. Nu är det grunden för uppgörelsen. S har köpt det vi sagt hela tiden. Det här innebär också en uppgörelse om att enskilda budgetdelar inte ska kunna brytas ut ur budgeten, vilket socialdemokraterna gjort vid flera tillfällen under förra mandatperioden.

För Centerpartiet är det viktigt att skapa långsiktiga spelregler. Det finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl. Tack vare detta ramverk har vi en av Europas starkaste ekonomier. Överenskommelsen är viktig för att upprätthålla det internationella förtroendet för Sveriges ekonomiska stabilitet och för att det ska bli möjligt att ta långsiktigt ansvar även i opposition. För oss har det också varit viktigt att värna om och stärka demokratin. På det här sättet gör vi det, genom att se till så att riksdagen fungerar, och att minoritetsregeringar, som vi oftast har i detta land, kan få igenom sin budget samtidigt som oppositionen kan driva en konstruktiv oppositionspolitik och granska regeringen.

Centerpartiet fixade 3 miljarder till bredband

Pressmeddelande 2014-03-28

Centerpartiet vann förhandlingen om landsbygdsmiljarder

Svensk landsbygd och glesbygd kommer få miljardbelopp i extra tillskott under kommande 7 år efter Centerpartiets förhandlingsseger inför vårpropositionen.
Regeringen tillför landsbygdsprogrammet 2,8 miljarder extra, vilket är mer än EU:s neddragning.
Vi satsar mer pengar totalt i landsbygdsprogrammet denna period än förra, och flera miljarder mer än Socialdemokraterna.

– Det har varit tuffa förhandlingar och det vi ser är en seger för glest befolkade regioner som Jämtlands län, säger Per Åsling, riksdagsledamot Centerpartiet.

Pengarna till bredbandsutbyggnad fördubblas

Satsningen på landsbygdsprogrammet kommer under 2014-2020 innebära över 3 miljarder till bredband.
Det innebär en fördubbling jämfört med tidigare period, från ca 1,6 miljarder till 3,25 miljarder.
Sett årligen innebär det att satsningen stiger från 240 miljoner per år till 464 miljoner per år.

– Det här är en tydligt signal och en rejäl satsning från Centerpartiet som odlar framtidstro i hela landet, säger Per Åsling angående den presenterade satsningen på bredband.

– Vi ska inte ha en digital klyfta på den svenska landsbygden, fortsätter Per Åsling

Med de 700 miljoner till service på landsbygden som presenterades i tisdags visar Centerpartiet tydligt att vi har prioriterat utveckling i hela landet vid budgetförhandlingarna.

Oppositionen hotar beslutsordningen i riksdagen

Pressmeddelande 2013-11-21

I dag har de fyra oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tagit ett förnyat initiativ för att i efterhand bryta ut den så kallade brytpunkten för statlig inkomstskatt ur statsbudgeten.

Det finanspolitiska ramverket är därmed satt ur funktion. Detta är ett historiskt unikt beslut. Den tidigare samsynen, som enbart Centerpartiet och Socialdemokraterna gemensamt varit väktare för sedan ramverkets tillkomst, förpassas nu till historien.

– För Centerpartiet handlar denna fråga inte primärt om att de fyra oppositionspartierna nu gör gemensam sak. Den som fokuserar på det missar helt att detta är en fråga om principer. Principer kring hur Sveriges statsbudget ska beslutas, säger Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Per Åsling.

– Principer kring en ordning som nu Centerpartiet ensamt är det enda parti som såväl i regeringsställning som i opposition har stått bakom, säger Per Åsling.

– Det vore ytterst olyckligt om frågan snuttifieras till en fråga om att vänsteroppositionen nu samarbetar med Sverigedemokraterna, säger Per Åsling.

– Vissa frågor går bortom politiskt färg. Frågor som rör beslutsordningen i riksdagen måste vi ha en bred blocköverskridande samsyn kring. Nu tar osäkerheten vid. Nästa steg är att talmannen ska redovisa sin utredning över om oppositionens agerande strider mot regelverket, säger Åsling.

– Därefter kan frågan hamna i Konstitutionsutskottet. Det är helt enkelt högst oklart vad som nu händer. Detta är också bevis på hur oppositionens agerande nu sätter beslutsordningen och beslutsfattandet ur spel, säger Åsling.