Vad gör ministern för asylboende i Åre?

Fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Integration i Åre kommun
Sverige utvecklas när människor från andra länder kommer hit. För att samhället ska vara öppet krävs en politik som ger alla samma rättigheter och skyldigheter. Då får vi ett bättre land att leva i. Och det är jobben som är nyckeln. Det är viktigt att snabbt få ett jobb under första tiden i Sverige. Där skapas kontakter som gör det lättare för dig med utländsk bakgrund att snabbt komma in i det svenska samhället.
Enskilda medborgare, civilsamhället, näringslivet och exempelvis kommuner har inte minst det senaste året gjort stora insatser för att säkerställa ett så bra mottagande som möjligt. De goda exemplen på integrationsprojekt är många. I Jämtlands län finns konkreta exempel på hur näringsliv, civilsamhälle och kommun tillsammans sett till att nyanlända i stor utsträckning kunna få både praktik och jobb.
Mot denna bakgrund är det därför bekymrande att jag fått ett brev från en företagare i Åre kommun angående nedstängningen av tre asylboenden. Brevets innehåll citeras nedan.
1. Sprint. Svenska från dag ett har genomförts helt och hållet med hjälp av volontärer. 300 personer får svenska från dag 1 utan kostnad för staten.
2. Det har medfört att vi fått ut flest personer på praktik i vårt land. Jämtland har haft 95 praktikanter igång.
3. Det har medfört att vi just nu får ut många av dessa i arbete med avtalsenliga löner och de blir skattebetalare.
4. Utbildning i yrkessvenska bedrivs på Åre Fjällsätra. Dessa blir anställningsbara inom en 3 veckors period i turistnäringen.
5 Tillverkning av Attefallshus har inletts för att möjliggöra flytt av dem som fått jobb från Asylanläggningarna. De betalar egen hyra, mat och resor och blir inte belastning för Migrationen. De blir i stället 30% skattebetalare
6. Upp mot 40 personer har fått körkort av våra nyanlända som fått asyl. Körkortsskolan bedrivs från Åre Fjällsätra.
7. Vi har fått tillstånd att även asylsökande kan genomföra trafikutbildning, 15 elever anmälda i kväll till Trafikverket och inbetalar själva summan för körkortstillstånd.
8. 250 barn går i skola från Sveriges näst största flyktingboende Continental in. Det blir lugn och ro i familjer och barnen får hopp för framtiden.
9. Upp mot 900 volontärer har engagerat sig och genomfört beundransvärda insatser det gångna året.
Detta är ett bevis på det starka engagemang och de möjligheter som finns för att säkerställa ett gott mottagande av nyanlända. Praktik och jobb är avgörande för integrationen och de resultat som kan uppvisas i Åre kommun är ett resultat av det samarbete som sker mellan lika delar i samhället. Nu riskerar Migrationsverket att rasera detta goda arbete om tre asylboende läggs ner. Det innebär en tvångsförflyttning av människor som börjat bygga sina liv på orten.

Fråga: Vilka åtgärder avser ministern vidta för att boende på asylboende i Åre kommun fortsatt kan stanna kvar i kommunen?

Per Åsling (C)

Förnuftet har segrat

Tin Gumuns i Vikarbyn har drivit en lång kamp mot Skatteverkets krav på att hennes fäbodverksamhet, trots att hon saknar både el och 4G-täckning, ska ha ett digitalt kassaregister.

I dag kom en dom från kammarrätten som ger Tin Gumuns rätt mot Skatteverket. Hon får därmed dispens från regeln om digitalt kassaregister – och hennes kamp är över.

– Förnuftet har segrat till slut. Det traditionella fäbodbruket måste överleva. Det ska uppmuntras, inte motarbetas, säger Per Åsling, skattepolitisk talesperson för Centerpartiet.

När kassaregisterlagen antogs var det uttalat att undantag skulle göras på ett frikostigt sätt. Så har det inte blivit. Bara 5 av 1 800 ansökningar har fått ja.

– Min grundinställning har hela tiden varit att fäbodar med levande fäbodproduktion generellt ska vara undantagna kravet. Det är nog uppenbart för de flesta att det inte är rimligt med krav på digitalt kassaregister i fäbodar utan ström och med dålig eller obefintlig mobiltäckning, säger Per Åsling.

– Tanken med lagstiftningen var aldrig att verksamheter som inte har någon praktisk möjlighet att uppfylla kravet på kassaregister skulle tvingas stänga. Enligt min mening är det ur ett samhällsperspektiv oerhört viktigt att kontrollverksamheten inte får överta och styra vilka näringsverksamheter som får finnas, säger Åsling.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.