C pratar om mat och hälsa

Centerpartiet har stort fokus på sund mat. Här är några exempel från veckan:

Niclas Höglund och Kristina Yngwe skriver om antibiotika i LT.

Thomas Andersson tog initiativet att prata med Christine Larsson, och ICA Fåker blev först att slänga ut det importerade fläskköttet. Läs mer i ÖP. Nu har andra centerpartister pratat med fler butiker. Grisuppropet sprider sig.

Du kan också göra skillnad, genom att välja rätt.

Möte med Livsmedelsverket – ett steg åt rätt håll

Pressmeddelande 2013-11-19

Centerpartiet har i dag träffat Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord för att diskutera konsekvensen av förslaget om att förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk till privatpersoner.

– Det känns som att vi tagit steg i rätt riktning. Vi fick definitivt gehör för våra åsikter, säger riksdagsledamot Per Åsling.

Förslaget att förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk skulle få till konsekvens att privatpersoner inte kan göra ostkaka och grynost enligt historiska recept.

Centerpartiet och ett antal inbjudna ostkake-entusiaster har i samtal med Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord påtalat att man bör värna den regionala matkulturen och snarare satsa på information än förbud.

– Dagens samtal gick i god ton och vi presenterade våra invändningar. Jag hoppas och tror att vi ska kunna hitta en lösning på frågan, säger Per Åsling.

– Vi är överens om att opastöriserad mjölk inte utgör någon fara när den används i ostkaka eller grynost, säger Åsling.

– Vi tycker att man ska satsa på rejäl information om riskerna att dricka opastöriserat. Det är klart bättre än att förbjuda försäljning och därmed också möjligheten att göra ostkaka eller grynost, säger Åsling.

Efter nyår väntas Livsmedelsverket presentera ett slutgiltigt förslag.

– Förhoppningen är att man tar med sig det vi nu sagt och väljer en linje där man formulerar krav på information till den som köper mjölken istället för ett förbud att sälja, säger Åsling.

C bjuder in tre myndighetschefer

Pressmeddelande 2011-12-28

Centerpartiet bjuder in tre myndighetschefer till Jämtlands län

• Bergmästaren Åsa Persson

Vi bjuder in Åsa Persson för att här på plats se vilken verksamhet utländska bolag bedriver i Storsjöbygden i sökandet efter uran. Det är fullständigt oacceptabelt att provborrningarna fortsätter på grund av att Bergsstaten förlänger tillstånden – särskilt som samtliga kommuner motsätter sig verksamheten. Det är mycket anmärkningsvärt att bolagen dessutom vill utöka provtagningsverksamheten i Oviken.

• Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala

Vi vill fråga Sarah Wamala hur generaldirektörens agenda ser ut: Håller ledningen för Folkhälsoinstitutet på att smygflytta verksamhet? Frågan är relevant eftersom generaldirektören själv verkar ha flyttat sin arbetsplats från Östersund och tillåter andra i ledningen att göra detsamma. Detta är i strid med statens ambitioner att förlägga Folkhälsoinstitutet till Östersund.

• Kriminalvårdsstyrelsens nye generaldirektör Nils Öberg

Nils Öberg tillträder 16 januari 2012 och vi ser gärna att hans första besök blir i det tillfälliga häktet i Östersund. Här står rättsäkerheten på spel! Kriminalvårdens ledning måste nu besluta om en långsiktig lösning med en utbyggnad för häkte och platser för omhändertagande i Östersund.

– Dessa tre chefer ansvarar för verksamheter som är viktiga för invånarna och har betydelse för hur länet utvecklas och hur attraktivt länet uppfattas att bo och verka i. Det är angeläget att de har förstahandsinformation om dessa viktiga frågor, säger Per Åsling.