Vad gör Ygeman för tryggheten i länet?

Pressmeddelande Centerpartiet 20160823

Vad tänker Ygeman göra för att återställa tryggheten i Jämtland?

Polismyndighetens omorganisation har lett till att polisen kommit längre från medborgarna i Jämtland samtidigt som det lett till turbulens bland de polisanställda.

Per Åsling (C) har ställt en skarp fråga till inrikesminister Anders Ygeman om vilka åtgärder han är villig att vidta för att åtgärda bristerna, vad gäller invånarnas säkerhet och trygghet som polisens omorganisation inneburit?

– Under våren och sommaren har ett antal händelser inträffat i Jämtland. Det har inneburit att invånarnas förtroende för Polismyndigheten och den omorganisation som genomförts har kommit att ifrågasättas, säger Per Åsling, riksdagsledamot för Centerpartiet.

– Det har framkommit att polispatruller har skickats till fel adress samtidigt som larmoperatörer är stressade och pressade. Det har funnits en politisk enighet angående omorganisationen men man har gjort missbedömningar, säger Per Åsling (C).

– Beslutet om att flytta länskommunikationscentralen från Trygghetens hus i Östersund till Umeå var i praktiken en nedläggning av en väl fungerande verksamhet, säger Per Åsling.

– De politiska förutsättningarna var för generella. Det är bara att konstatera att det inte har blivit bra. Gör om och gör rätt, säger Per Åsling (C).

Hög tid för häktet

Turerna kring häktets framtid i Östersund har varit många och pågått under många år. I dag finns det endast ett provisoriskt häkte med oviss framtid.

Totalt finns 16 arrestplatser varav några hyrs ut till Kriminalvården som häktesplatser. Nu måste Kriminalvårdens ledning ta sig samman efter år av utredningar och se till att det tas konkreta beslut. Häktesverksamheten i Östersund måste bli permanent och det behövs också en utbyggnad med 25 nya platser. Behovet av fler häktesplatser i norra Sverige är stort och det är angeläget att dessa förläggs till Östersund där kapaciteten är lägst.

Under en period lades häktet i Östersund ned och närmaste häkte var då Härnösand. Erfarenheterna och utredningar från denna nedläggning visade att det är samhällsekonomiskt vansinne att skjutsa klienter, advokater, poliser, åklagare fram och tillbaka mellan Östersund och Härnösand. Förutsättningarna för att upprätthålla en acceptabel nivå för rättssäkerhet och anhörigkontakter försämrades allvarligt.

Avståndet till häktet i Härnösand komplicerade förundersökningen, försvårade advokaternas kontakt med sin klient och äventyrade medborgarnas förtroende för rättssäkerheten.
Förutom dessa allvarliga konsekvenser ur mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv finns även miljön att ta hänsyn till. Alla dessa transporter med bil, över 40 mil tur och retur, ger stora utsläpp.

Jämtlands län med dess långa avstånd behöver ett nytt häkte.

En utbyggnad av häktet bör lokaliseras till Trygghetens Hus för att bygga vidare på det för hela Sverige unika samarbete som skapats där. Häkteskapaciteten i Östersund måste bli det första ärendet den nya generaldirektören för Kriminalvården tar sig an.

Maud Peeker, C

Olle Arnsten, C
Carina Zetterström, C
Per Åsling, C

Artikeln publicerades i Östersunds-Posten 10 december.

C bjuder in tre myndighetschefer

Pressmeddelande 2011-12-28

Centerpartiet bjuder in tre myndighetschefer till Jämtlands län

• Bergmästaren Åsa Persson

Vi bjuder in Åsa Persson för att här på plats se vilken verksamhet utländska bolag bedriver i Storsjöbygden i sökandet efter uran. Det är fullständigt oacceptabelt att provborrningarna fortsätter på grund av att Bergsstaten förlänger tillstånden – särskilt som samtliga kommuner motsätter sig verksamheten. Det är mycket anmärkningsvärt att bolagen dessutom vill utöka provtagningsverksamheten i Oviken.

• Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala

Vi vill fråga Sarah Wamala hur generaldirektörens agenda ser ut: Håller ledningen för Folkhälsoinstitutet på att smygflytta verksamhet? Frågan är relevant eftersom generaldirektören själv verkar ha flyttat sin arbetsplats från Östersund och tillåter andra i ledningen att göra detsamma. Detta är i strid med statens ambitioner att förlägga Folkhälsoinstitutet till Östersund.

• Kriminalvårdsstyrelsens nye generaldirektör Nils Öberg

Nils Öberg tillträder 16 januari 2012 och vi ser gärna att hans första besök blir i det tillfälliga häktet i Östersund. Här står rättsäkerheten på spel! Kriminalvårdens ledning måste nu besluta om en långsiktig lösning med en utbyggnad för häkte och platser för omhändertagande i Östersund.

– Dessa tre chefer ansvarar för verksamheter som är viktiga för invånarna och har betydelse för hur länet utvecklas och hur attraktivt länet uppfattas att bo och verka i. Det är angeläget att de har förstahandsinformation om dessa viktiga frågor, säger Per Åsling.

Styrkebesked från regeringen om alkoholpolitiken

Pressmeddelande från Centerpartiet – 2011-09-20

– Dagens höstbudget visar på att regeringen också ser de orosmoln som många av oss tidigare sett vad gäller den ökade alkoholsmugglingen. Att regeringen nu gör halt i sin ambition om att höja alkoholskatten ger oss en ypperlig möjlighet att använda tiden för att skaffa fram underlag till en alkoholpolitik som är i samklang med vår tid och omvärld, säger Per Åsling, riksdagsledamot (c).

– Riksdagens Utredningstjänsts bedömer vi kan se en ökning av illegal införsel av alkoholdrycker när vinstmarginalen ökar för de personer som bedriver illegal handel. Samtidigt visar Tullverkets egna siffror på en 68% ökning av beslag jämfört med tidigare år. Dessa uttalanden och faktiska siffror från myndigheters dagliga verklighet bör vara tillräckligt för oss politiker till att ta nästa steg.

– För mig är det viktigt att vi får klarhet i hur smugglingen och dess effekter ser ut idag. Vi vet att de som drabbas av smugglarnas ökade aktiviteter är våra ungdomar. Gör vi ingenting idag så kommer vi att ha en ohållbar situation i framtiden. En utredning som genomförs i närtid kan förse regeringen med verkningsfulla verktyg till att komma åt den okontrollerade alkoholmarknaden, det som i sin tur behövs för att stärka vår alkoholpolitik, avslutar Per Åsling.