Tack, vi ses igen!

Som jag tidigare konstaterat blev Åredalen – Tillväxtdagarna i Åre väldigt lyckade. Det var en väldigt bra diskussion med många kvalificerade deltagare. Utgångspunkten var lokal och regional tillväxt och där har nu Åre och Jämtlands län klivit fram som tillväxtkommun respektive stark region. Åre är den enda kommunen i Norrlands inland som haft befolkningstillväxt under flera år.

Jag vill tacka Sparbankerna och Swedbank som möjliggjorde arrangemanget. Primus motor har bankdirektör Mikael Sekund varit. Det är hans idoga arbete och uthållighet som resulterat i ett mycket bra program med många tungviktare. Från sparbanksrörelsen har Sparbankernas Riksförbunds ordförande Lennart Ohlstenius och vd Öivind Neiman spelat avgörande roller. Uppbackningen från Swedbanks koncernchef Michael Wolf kom att bli väldigt betydelsefull.

Jag vill också tacka alla som medverkade till det givande programmet.

Nu jobbar vi för att Åredalen/Tillväxtdagarna nästa gång ska hållas 18-19 mars 2011. Att både Sparbankerna och Swedbank så önskar bekräftades i ett handslag mellan Lennart Ohlstenius och Michael Wolf.

I arbetet inför 2011 är det viktigt att vår region kliver fram ännu tydligare och jag utgår från att det blir så, eftersom regionala företrädare för Svenskt Näringsliv, Företagarna och LRF bekräftat det. Jag hoppas också att företrädare för jordbruk och mathantverk medverkar så att matsedeln består av delikatesser från Jämtlands län.

Tillväxtdagarna i Åre är redan en formidabel succé!

Idén om en arena där näringslivet bjuder in till diskussion om hållbar utveckling på lokal och regional nivå visade sig just så bra som vi hoppats.

Tillväxtdagarna i Åre anno 2010 är ett bra forum för samtal och möten, och vi lyckades även med ambitionen att samla människor som har engagemang och kunskap om hållbar regional tillväxt. Fokus för dagarna är entreprenörskap och företagsamhet.

Punkter i programmet handlar exempelvis om hur morgondagens arbetsmarknad kommer att se ut, var de nya jobben finns och hur fler företag kan startas, liksom att förmå befintliga företag att växa, hur de unga ska stimuleras att starta företag och hur de kan ta sig in på arbetsmarknaden.

Med så många erfarna och respekterade experter, företrädare för näringslivet och politiker från regerings- och riksdagsnivå blir debatterna spänstiga och seminarierna intressanta. För egen del medverkade jag i ett seminarium på temat: ”Vad man kan lära av Åre, tillväxtkommunen som växer och växer” där jag berättade om de erfarenheter vi gjort i Trångsviksbolaget.

Holiday Club är en bra lokal för ett sådant här arrangemang och det bidrar till den positiva känslan.

Tack vare god uppslutning och en tydlig vilja att Åredalen ska bli ett återkommande arrangemang har vi redan nu beslutat att bilda ett bolag som ska arrangera framtida Tillväxtdagar i Åre. De som finns med i diskussionen är Åreföretagarna, Trångsviksbolaget, Swedbank, Eon, Tidningsutgivarna och LRF. Jag hoppas att flera vill vara med. Då vill jag särskilt lyfta fram Sparbankerna som har gått i bräschen för att få till årets tillväxtdagar.

Ambitionen är att Tillväxtdagarna nästa år ska hållas 18-19 mars 2011. Tunga representanter från näringslivet har redan bekräftat att de kommer, däribland Lars Idermark, vd för KF samt blivande ordförande för Swedbank, Michael Wolf, koncernchef Swedbank, Håkan Buske, koncernchef Eon samt Tomas Brunegård, vd Stampen.

Hoppfullt i Ragunda

I måndags talade jag för företagare, företagarföreningar och folk som arbetar med näringslivsutveckling i Ragunda kring tre punkter på temat: ”Skatteverktyget måste användas för att öka nyföretagande och innovationssatsningar”:

1. Inför ett skattebefriat nyföretagarkonto

2. Inför riskkapitalavdrag för privatpersoner som investerar i företag

3. Inför avdragsrätt för privatpersoner och företag som investerar i forskning och i produktutveckling i externa företag

Dessa tre punkter finns också med i vårt arbete i Centerpartiets nationella skattegrupp som jag leder. Politiken måste underlätta nyföretagande på olika nivåer. Skatteincitamentet måste nyttjas på nationell nivå.

Jag påtalade också behov av att kommunen agerar för att skapa nya marknader, bland annat genom att konkurrensutsätta verksamhet. En annan ny marknad är satsningar på förnyelsebar energi. Där är potentialen stor både för bioenergi och vindkraft i Ragunda kommun. Här gäller det att myndigheter och företag jobbar tillsammans. Jag lyfte frågan om förnyelsebar energi eftersom det torde vara det område där potentialen är allra störst för jämtländska företagare.

Jag hade också det hedersamma uppdraget att dela ut Centerpartiet i Ragundas utmärkelse ”Guldklövern” till Gun-Marie Persson för hennes arbete i Ragundadalens Turism. Det märktes tydligt att hon är en entreprenöriell och innovativ person som är en både samlande och drivande kraft.

Jag fick under dagen träffa många entreprenöriella människor, både företagare och samhällsutvecklare. Signifikant var att alla signalerar starkt engagemang, att de vill mycket och att de har stark framtidstro.

Stämningen när jag besökte Ragunda kändes väldigt positiv. Det finns definitivt hopp. Det är uppenbart att Mikael Westin har en stark och förtroendefull ställning bland kommuninvånarna. Förväntningarna på honom är stora och jag är övertygad om att han kommer att uppfylla dem.

Inspirerande framtidsdag i Skylnäs

I dag hade LRF bjudit in till en diskussion om mjölkproduktionens framtidsutsikter i Jämtlands län. Närvarande var bönder som har nyinvesterat, länets LRF-ledning samt tjänstemän från länsstyrelsen under ledning av landshövding Britt Bohlin och länsrådet Pia Sandvik Wiklund. Jag medverkade som Milko-ordförande.

Det var en bra diskussion med fokus på jordbrukets roll som basnäring och motor i det jämtländska näringslivet. Det konstaterades att det investeras på många gårdar. Det finns en gemensam övertygelse att för att skapa ännu bättre förutsättningar måste de närvarande aktörerna samverka.

Jag lyfte fram behovet av ett större fokus mot marknaden. Med satsningen på landskapsmjölk som exempel framhöll jag att det är viktigt att vidga det konceptet. Jämtlands län är ett ostlän där Milko och flera små ysterier kompletterar varandra och det bör finnas möjligheter att samverka i större utsträckning. Milkos dotterbolag Fjällbrynt kommer att bjuda in till rundabordssamtal med de mindre producenterna. Ämnen att diskutera kan vara exempelvis gemensamma marknadssatsningar och hur distributionen kan samnyttjas. Jag väckte också frågan om varför ett så genuint ostlän inte har ostbutiker i Åre, Stockholm, Göteborg, och Malmö där många konsumenter finns? Jag kommer att skapa en Jämtländsk Ostakademi dit människor med specialkunskap och stort intresse bjuds in.

Vi träffades hos Eva och Lars Jönsson i Skylnäs, som kompletterat sitt lantbruksföretag med mat, boende och turism. De har skapat en mycket gemytlig miljö i den gamla ladugården, och det var väldigt inspirerande att höra Eva och Lars berätta om sina affärsidéer och expansionsplaner. Sammanfattningsvis var det en väldigt lyckad dag och samarbetet mellan de närvarande parterna kommer att fortsätta.