Nu måste Meråkerbanan prioriteras igen

När Senterpartiet satt i regering togs beslut om att rusta Meråkerbanan. Höyre-regeringen har omfördelat pengarna till Oslo. Det är olyckligt eftersom Sverige har investerat i Stora Helvetet. Nu gäller det att öka pressen på den norska regeringen och jag har därför lämnat en fråga till vår infrastrukturminister Tomas Eneroth om att göra det.

Mellanriksbanan Sundsvall – Östersund – Trondheim, i sin helhet öppnad 1882, har haft – och bör även framöver ha – en viktig roll när det gäller att binda samman Mittskandinavien.

På svensk sida elektrifierades banan fram till Storlien 1945, men på norsk sida är banan ännu inte upprustad och elektrifierad. Detta trots att en elektrifiering har diskuterats i decennier och medel finns anslagna i den nationella transportplan (NPT) som antogs av stortinget 2013. Inför stortingsvalet förra året lovade alla partier att nu skulle upprustningen äntligen ske.

Enligt beslutet i NPT skulle upprustningen startat 2017, men den sittande regeringen i Oslo har skjutit upprustningen på en obestämd framtid. Det finns signaler om elektrifieringen överhuvudtaget inte blir av och fylkesordföranden i Trøndelag varnar till och med för att Meråkerbanen kan komma att läggas ned.

Meråkerbanen har stor betydelse även för Sverige och i synnerhet för Jämtland. Med en modern järnvägsförbindelse kan såväl persontrafiken, och därmed pendlingen över gränsen, växa och godstrafiken kraftigt öka. Att knyta samman Tröndelag och Jämtland genom bra järnvägsförbindelser skulle kraftigt stärka den gemensamma regionen. Gods som annars skulle gå på järnväg ner genom Sverige till Göteborg och andra hamnar kan i stället transporteras ut till Trondheimsfjorden för vidare transport per båt. Något som skulle minska trycket på det svenska järnvägsnätet.

Sverige rustar och elektrifierar för närvarande de återstående 3,5 kilometer järnvägssträcka mellan Storliens station och riksgränsen. Bland annat uppförs en ny, stabil järnvägsviadukt över ”Stora Helvetet”. Vårt land tar alltså ansvar för sin del av Mellanriksbanan, medan Norge skjuter upprustningen på en obestämd framtid. Det är fullständigt oacceptabelt.

Formellt är upprustningen av Meråkerbanan en nationell angelägenhet, men det är bara på papperet. Det är ett gemensamt intresse att vi får en väl fungerande järnväg över gränsen hela vägen från Östersund till Trondheim.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Eneroth:

Är ministern beredd att kontakta sin norska kollega för att påverka och påtala vikten av att Meråkerbanan snarast rustas och elektrifieras?

OS i Jämtlands län och Norge

Pressmeddelande 2014-11-19

Nu ökar möjligheterna för ett OS i Jämtland tillsammans med Norge

Att Internationella Olympiska Kommittén beslutat att ett OS nu får genomföras i samverkan mellan flera länder gläder en riksdagsledamot med sex riksdagsmotioner om OS på sitt samvete, säger Per Åsling (C)

Det är nu läge att Norska och Svenska Olympiska Kommittéerna sätter sig ner och diskuterar hur de förändrade regler påverkar förutsättningarna för göra en gemensam OS-ansökan, uppmanar Per Åsling (C) som själv också kommer ta personliga kontakter med SOK-ledamöterna

Jämtland och Trondheim innehar redan idag både goda förutsättningar i anläggningar, stora delar av infrastrukturen och kanske framförallt – vi har faktiskt vinter här. Jag ser goda förutsättningar för en bra ansökan, säger Per Åsling (C)

Det är viktigt att Svenska Olympiska kommittén nu agerar snabbt, avslutar Per Åsling (C)

Läs Pelles senaste OS-motion via riksdagen

Stortinget måste stå fast vid sitt beslut om Meråkerbanan

Pressmeddelande 2014-04-29

– Jag kräver att norska Stortinget står fast vid sitt beslut att satsa på Meråkerbanan!

I samband med att norska Stortinget tog sin nationella transportplan för tiden 2014-2023 blev det klart att pengar avsattes för att Meråkerbanan mellan Stjördal och Storlien skulle elektrifieras.

– Under ett möte i Tröndelag med Stortingets transport- och kommunikationskommitté lyckades jag inte få några bekräftelser eller löften kring Meråkerbanan och elektrifieringen, trots att beslut redan finns, säger Per Åsling.

– Det är inte acceptabelt att nu slira på löftena. Jag kräver raka och tydliga besked från Stortinget och Norges regering, säger Per Åsling.

– Från båda sidor gränsen har vi jobbat i tiotals år med frågan och fick till slut in elektrifieringen av Meråkerbanan i budget och i planerna. Nu måste vi genomföra ännu en kraftansträngning från politiska partier, näringsliv, kommuner och landsting. Det här en avgörande satsning för vår regions framtid, kommenterar Per Åsling.

Besök i Stora Helvetet

I samband med ett besök i Storlien passade jag på att besiktiga banvallen mellan Storlien och norska gränsen, den del som rallarna döpte till ”Stora Helvetet”. Det är här som banvallen har rört sig, vilket lett till att Trafikverket har stängt av all tågrafik över gränsen.

Jag har sedan trafiken stoppades haft flera kontakter med Trafikverkets ledning, däribland generaldirektör Gunnar Malm. Det är viktigt att åtgärder nu vidtas för att få igång trafiken, även om det innebär nybyggnation, vilket i så fall måste prioriteras skyndsamt i den nationella transportplanen.

Att få igång trafiken är extra angeläget eftersom norska Stortinget har beslutat att rusta upp och elektrifiera Meråkerbanan från Stjørdal till riksgränsen. Det är ett stort och värdefullt framsteg för både Tröndelag och Jämtlands län.

banvallen

Banvallen cirka 150 meter från svensk-norska gränsen. Det syns tydligt hur vallen består av stensättning. Den är drygt 25 meter hög. Längden är cirka 150-180 meter.

stoppskylt

Stoppskylt uppsatt på respektive sida av järnvägsbanken över Stora Helvetet.

skylt
Riksgränsen mellan Norge och Sverige

e14
Utsikt mot E14 som skymtar mellan träden.

elstolpe
Sista elstolpen på svensk sida, cirka 600 meter från gränsen.