Flytta tillbaka miljöprövningsdelegationen till Jämtlands län

Pressmeddelande 2016-12-14

Länsstyrelsen i Västernorrland har kapitalt misslyckats med att hantera miljöprövningsärenden från Jämtlands län. Handläggningstiderna har blivit oacceptabelt långa efter att ärenden hanteras vid miljöprövningsdelegationen i Härnösand.

Det verkar även som att ledningen i Västernorrland tar denna allvarliga situation med ro. Handläggningstider på över två år innebär att för oss i Jämtland viktiga investeringar i bostäder, besöksnäringen, energi och vägar senareläggs eller omöjliggörs.

Den akuta situationen har även uppmärksammats av Sveriges Bergmaterialindustri som JO-anmält länsstyrelsen i Västernorrland.

Länsstyrelsen i Jämtland har försökt att på ett konstruktivt sätt erbjuda kompetens men det nonchaleras.

Jag tror dessutom att det i grunden var fel att slå ihop miljöprövningsdelegationerna i Jämtland och Västernorrland. Det blev en centralisering och lokalkännedom försvåras.

Kravet att flytta miljöprövningsnämnden till Östersund ska även ses i förläningen av storregiondebatten. Det här är en konkret åtgärd att flytta besluten närmare invånarna i Jämtlands län.

Brev till miljöminister Karolina Skog

Flytta miljöprövningsdelegationen till länsstyrelsen i Jämtlands län

Under 2012 förändrades Miljöprövningsdelegationernas (MPD:s) organisation i landet, vilket innebar att miljöprövningsverksamheten i Jämtlands län överfördes till MPD i Västernorrland.
Även om ambitionen med flytten varit god har utfallet inte blivit vad man hoppats på.
Efter förändringen har handläggningstiderna av tillståndsärenden ökat dramatiskt. Att tillståndsärenden drar ut på tiden hämmar utvecklingen. Konsekvensen av att företag kan få vänta flera år på tillstånd är därför långt ifrån tillfredsställande. Risken är att viktiga investeringar och nyetableringar skjuts i sank.

Varken Jämtlands län, eller något annat län, har råd att gå miste om viktiga företagssatsningar. Allra minst på grund av att myndigheter agerar allt för saktfärdigt. En orsak till förseningarna kan vara att lokalkännedomen och närheten till verksamheterna gått förlorad när MPD flyttades från Jämtlands län.

Det har tidigare tillförts resurser för att förenkla prövningen och snabba på handläggningstiderna. Det arbetet har tyvärr tagit stopp. Här behövs nu ett rejält omtag.

Jag vill därför föreslå att ministern återställer ordningen och flyttar tillbaka miljöprövningsdelegationen till länsstyrelsen i Jämtlands län.

Per Åsling
Riksdagsledamot (C)

Stornorrland – C i Jämtland säger nej!

Pressmeddelande Centerpartiet 20160602

Det förekommer texter i de norrländska tidningarna med påståendet att regiongränserna redan är ristade i sten. Det är inte sant.

– Att socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet i vår region vill ha ett stornorrland är inte samma sak som att det är bestämt. Centerpartiet i Jämtland säger entydigt nej. För att regionbildningen ska bli hållbar måste initiativet komma underifrån. Vi måste lyssna på vad invånarna vill. Man kan inte bara köra över folk, säger Per Åsling, riksdagsledamot och ordförande för Centerpartiet i Jämtlands län.

På det nationella planet för Centerpartiet diskussioner om vad de kommande regionerna ska äga för frågor, inte hur kartan ska ritas.

– Centerpartiet har genom decennier jobbat för att flytta makten närmare människorna, och det jobbet fortgår. Det är för oss otänkbart att någon sitter och ritar om kartan från Stockholm. Det måste komma underifrån, säger Per Åsling.