Ska kilometerskatten få avfolka halva landet?

reaxcer1Från vänster Per Åsling, Bo Ottosson, Curt Sillström

Reaxcers ordförande Bo Ottosson är mycket oroad över regeringens förslag om kilometerskatt. Det framkom vid ett möte med riksdagsledamot Per Åsling och östersundsåkaren Curt Sillström.

– Jag tycker att det är konstigt att inte medborgarna reagerar. Det här drabbar ju alla som ska köpa mjölk eller bräder, och särskilt i Norrlands inland för det är ju här de långa avstånden finns. Kilometerskatten gör det olönsamt att frakta skog och det i sin tur drabbar industrin och jobben. Åkerinäringen drabbas först i andra hand, när våra kunder inte har råd att anlita oss. Det är ett oerhört konstig sätt att fylla på statskassan genom att avfolka ett halvt land. Det är hårda ord, men det är faktiskt vad det handlar om, säger Bo Ottosson.

– Vi är oroade. Det här är en allvarlig situation. Reaxcer och åkarna är inte så vana att jobba med opinionsbildning, men vi ska prata med de politiker vi kan, så att de tar beslut baserade på fakta. Vi har många företag i länet och vi hoppas få hjälp av dem att berätta om konsekvenser av förslaget så att medborgarna också förstår vad som står på spel. För mig är det som sagt orimligt att politiker vill stänga halva landet, säger Bo Ottosson.

Miljöminister Karolina Skog, MP, har bekräftat att det blir en skatt på avstånd – kallad kilometerskatt – och Centerpartiet driver nu en riksomfattande kampanj mot förslaget. Per Åsling, som är skattepolitisk talesperson för Centerpartiet och riksdagsledamot i Jämtlands län, är mycket kritisk.

– Kilometerskatten är ett direkt hot mot företagen, jobben och landsbygden. Dessutom kommer det att drabba både skogsnäringen som är basen i omställningen till gröna drivmedel och övriga basnäringar i länet, jordbruket och besöksnäringen. Det är en åtgärd som bara syftar till att dra in pengar för att täcka hålen i regeringens budget. Eftersom det i praktiken är en skatt på avstånd drabbas boende och företag i länet extra hårt, säger Per Åsling.

– Jag har besökt många företag i länet och samtliga får ökade kostnader på hundratusentals kronor varje år. Det är en kostnad som man måste lägga på priset, och det försämrar våra företags konkurrensmöjligheter mot företag i områden med kortare avstånd men också utländska företag som lyder under andra skatteregler, säger Per Åsling.

– Det här är en politik som är skadlig för både svensk landsbygd och Norrlands inland. Jag kräver därför besked från länets ledande socialdemokrater och miljöpartister: Är ni beredda att införa denna pålaga på jämtländska invånare?

Per Åsling rasar mot kilometerskatt

Pressmeddelande 2016-09-26

C rasar mot beskedet att S och MP tänker införa kilometerskatt

Miljöminister Karolina Skog, MP, har bekräftat att det blir en skatt på avstånd – kallad kilometerskatt.

Per Åsling som är skattepolitisk talesperson för Centerpartiet och riksdagsledamot i Jämtlands län, är ytterst kritisk.

– Kilometerskatten är ett direkt hot mot företagen, jobben och landsbygden. Dessutom kommer det att drabba både skogsnäringen som är basen i omställningen till gröna drivmedel och övriga basnäringar i länet, jordbruket och besöksnäringen. Det är en åtgärd som bara syftar till att dra in pengar för att täcka hålen i regeringens budget. Eftersom det i praktiken är en skatt på avstånd drabbas boende och företag i länet extra hårt, säger Per Åsling.

– Jag har besökt många företag i länet och samtliga får ökade kostnader på hundratusentals kronor varje år. Det är en kostnad som man måste lägga på priset, och det försämrar våra företags konkurrensmöjligheter mot företag i områden med kortare avstånd men också utländska företag som lyder under andra skatteregler, säger Per Åsling.

– Det här är en politik som är skadlig för både svensk landsbygd och Norrlands inland. Jag kräver därför besked från länets ledande socialdemokrater och miljöpartister: Är ni beredda att införa denna pålaga på jämtländska invånare?

Nedläggningsbesluten bör dras tillbaka

1 oktober var Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson kallad till en offentlig utfrågning i Sveriges Riksdag. Detta mot bakgrund av att Skatteverket har aviserat nedläggning av nio lokala skattekontor runt om i Sverige. Utfrågningen kom till på Per Åslings (c), ordförande i skatteutskottet, initiativ.

Per Åsling inledde utfrågningen med skarp kritik riktad mot myndighetscheferna för skatteverket, tullmyndigheten och kronofogdemyndigheten, som alla tre fanns på plats under utfrågningen.

– Myndighetscheferna har haft alldeles för fria tyglar och agerat var för sig utan någon gemensam samordning gällande nedläggningar av lokalkontor. Det är hög tid för politiken att säkerställa att det finns statlig service i hela landet, säger Centerpartiets Per Åsling, ordförande i riksdagens skatteutskott

Ingemar Hansson har tidigare sagt att Skatteverket tagit en paus i nedläggningar av skattekontor för att avvakta den utredning som statskontoret just nu genomför. Detta framförde han även under dagens utfrågning.

– Att Skatteverkets generaldirektör inte redan den 16 april förstått den politiska signal som framfördes i Riksdagen med anledning av den utredning som statskontoret nu genomför. Detta var så nära en stopplag man kan komma, menade Per Åsling i sitt inledningsanförande

De politiker som fanns på plats under utfrågningen var alla överens om att det kan inte handla om en paus utan myndigheten bör se till att kontoren blir kvar.

– Utfrågningen visade på en tydlig signal från de samlade riksdagspartierna att beslutet av att lägga ner skattekontoren inte har en riksdagsmajoritet bakom sig. Budskapet var tydligt: dra tillbaka beslutet och tänk om, säger Per Åsling.