Seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt

skattehearing-w
Efter avslutat seminarium.

Skatteutskottets seminarium ”internationellt samarbete mot skatteflykt” var välbesökt och mycket lyckat, med bredd i presentationer och diskussioner, samt medverkande från OECD, Svenskt näringsliv, Diakonia med flera. Seminariet avrundades med finansminister Magdalena Anderssons genomgång av vad regeringen gör på området.

OECD inledde tillsammans med G 20-länderna under våren 2013 ett stort och övergripande arbete med att se över de internationella skatteprinciperna på centrala områden med syfte att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting). Arbetet har bedrivits enligt en handlingsplan för arbetet inom 15 olika åtgärdsområden. Sverige deltar aktivt i de olika arbetsgrupper som utför det konkreta arbetet.

Utvecklingsländerna är stora förlorare när det gäller skatteflykt. Inom BEPS-projektet har en strategi utvecklats för att involvera utvecklingsländerna i projektet. Deras medverkan är nödvändig om man ska nå global skattestandard av olika slag som är effektiv mot skatteflykt och som därmed även kan bidra till en positiv utveckling i dessa länder.

Seminariet avsåg att belysa vad projektet kan förväntas betyda globalt, för Sverige, det svenska skattesystemet och för svenska företag. En annan väsentlig fråga rör utvecklingsländernas medverkan i projektet och deras möjligheter att implementera BEPS-projektets resultat.

Program:
Per Åsling (C), Skatteutskottets ordförande inledde seminariet
Grace Perez-Navarro, OECD, presenterade OECD:s arbete mot vinstförflyttning och baserodering
Anna Ryott, Swedfund, berättade om Swedfunds arbete mot internationell fattigdom, och ger perspektiv på OECD:s projekt
Penny Davies, Diakonia, talade om skatteflyktens konsekvenser för tredje världen
Krister Andersson, Svenskt Näringsliv, kommenterade OECD:s handlingsplan och framtiden
Yvonne Bertlin, AstraZeneca, beskrev konsekvenserna av OECD:s projekt för ett stort multinationellt företag
Magdalena Andersson, finansminister, berättade om regeringens syn på BEPS-arbetet
Leif Jakobsson (S), Skatteutskottets vice ordförande, avslutade seminariet

Skattekontorsflytten ska stoppas permanent

Centerpartiet har informerats om att nedläggningen av Skatteverkets kontor på nio orter tillfälligt stoppas. Per Åsling, ordförande i skatteutskottet, har varit skarpt kritisk till de tidigare planerna och Centerpartiet tog därför initiativ till en aktuell debatt i riksdagen.

– Det visar hur viktigt det är att vi via aktivt oppositionsarbete lyckats tvinga Skatteverket och regeringen att bromsa flyttcirkusen. Vår inställning är att flytten ska stoppas permanent. Vi kommer vara som iglar på myndigheter och regeringen, säger Per Åsling.

Regeringen har så här långt aviserat att Statskontoret fått i uppdrag att titta på myndigheternas lokalisering. Per Åsling – som varit med och skrivit brev till statsminister Stefan Löfven i ärendet – menar att ett uppdrag inte räcker.

Regleringsbreven bör skrivas om.

– Man får inte ha ett uppdrag till Statskontoret som förevändning att inte vidta några åtgärder. Nu har Skatteverket gett regeringen extra arbetstid och därför kan man kräva mer än bara ett uppdrag, säger Per Åsling.

– Ett uppdrag till Statskontoret är i min värld lite för svagt. Jag tycker Stefan Löfven ska se till att skriva om regleringsbreven omgående och stoppa centraliseringen. Det går att göra med kort varsel, säger Per Åsling.

Berörda skattekontor finns på följande orter:
Enköping
Hudiksvall
Ludvika
Lycksele
Mariestad
Simrishamn
Vetlanda
Värnamo
Ängelholm

Momsfrågan ligger på Magdalena Andersson

Finansdepartementet lät meddela att man är nöjd med Europeiska kommissionens beslut att lägga ned överträdelseärendet om ideella föreningar.

– Det som är positivt är att vi nu ser att EU inte är bromsklossen. Den sitter på Finansdepartementet och där går det tyvärr allt för trögt just nu, säger Centerpartiets Per Åsling, ordförande i skatteutskottet.

– Nu är frågan svensk och Magdalena Andersson har ansvaret. Från början stack hon huvudet i sanden och vägrade agera, det har kostat tid och människor har hamnat i kläm, säger Per Åsling.

– Så som det är nu försvinner det dagligen pengar som borde gå till hemlösa och på annat sätt nödställda människor.

Centerpartiets uppfattning i frågan är att Finansdepartementet skyndsamt ska få till förändringar i regelverket för att ideella föreningars second hand-försäljning även i framtiden ska förbli momsfri. Dessutom bör inbetalad moms återbetalas retroaktivt.

– Det är orimligt att hjälporganisationer ska bära det ekonomiska hundhuvudet för att Finansministern och regeringen vaknat i elfte timmen och därmed misslyckats med att lösa skatteproblemet i tid, säger Per Åsling.

– Vi anser att Skatteverket bör upphöra med att ta in moms från ideella föreningar i väntan på nya regler. Dessa regler måste innebära att inbetald moms återbetalas, säger Per Åsling.