Bra att Naturvårdsverket föreslår förbud mot uranbrytning

– Jag tycker det är bra att Naturvårdsverket föreslår regeringen att förbjuda uranbrytning. Det ligger i linje med Centerpartiets ställningstagande. Vi har stämmobeslut mot uranutvinning och vill gå ännu längre. Centerpartiet kräver att det kommunala vetot mot uranbrytning utsträcks även till prospektering i alunskiffer. Jag beklagar att Naturvårdsverkets utredning inte går lika långt. Ska vi kunna stoppa fortsatt prospektering i Ovikenområdet så är det nödvändigt att kunna förbjuda även prospektering, inte bara utvinning. Prospektering lägger en våt filt över hela området, genom att varken hushåll eller företag vågar investera i området när man känner osäkerhet inför framtiden, säger Per Åsling.

Naturvårdsverkets förslag finns på www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Naturvardsverket-foreslar-forbud-mot-uranbrytning/

Centerpartiets förslag att lagstifta mot uranbrytning röstades ner

uran-votering

Vi ska inte ha någon uranbrytning, vare sig i Jämtland eller i övriga Sverige. Om detta borde vi vara överens. Centerpartiet i Jämtlands län har konsekvent slagits för ett förbud mot brytning av uran; liksom för kommunalt veto mot uranprospektering. Det är också en linje som Centerpartiet backat upp på riksstämmor.

I Alliansen nådde vi under regeringsåren inte ända fram då våra kamrater ansåg att kommunala brytningsvetot räckte.

– Detta ledde till att jag i samband med riksdagens voteringar under senare år röstade emot Alliansens linje, för en lagstiftning där kommunerna även har veto mot prospektering. Jag röstade då med oppositionspartierna, säger Per Åsling.

Under onsdag eftermiddag behandlade riksdagen en motion från Centerpartiet som föreslog ett förbud i lag mot brytning av uran, och för att utöka det kommunala vetot att även gälla prospektering.

– I riksdagens behandling uppstod en mycket märklig allians, där alla partier utom Centerpartiet och Vänsterpartiet, enades om att ingenting behöver göras. Det är på deras samvete som borriggarna nu kan fortsätta i Oviken och provbrytning kan komma igång, konstaterar Per Åsling.

Miljöpartiet – som i sitt valmanifest skriver ”vi vill förbjuda prospektering och utvinning av uran, olja och gas” – valde att rösta nej.

– Det räcker inte att prata om det i vallöften eller i regeringsförklaringen. Ett stopp mot uranbrytning kräver lagstiftning. Det är viktigt att det finns ett tydligt, långsiktigt regelverk, säger Per Åsling.

C bjuder in tre myndighetschefer

Pressmeddelande 2011-12-28

Centerpartiet bjuder in tre myndighetschefer till Jämtlands län

• Bergmästaren Åsa Persson

Vi bjuder in Åsa Persson för att här på plats se vilken verksamhet utländska bolag bedriver i Storsjöbygden i sökandet efter uran. Det är fullständigt oacceptabelt att provborrningarna fortsätter på grund av att Bergsstaten förlänger tillstånden – särskilt som samtliga kommuner motsätter sig verksamheten. Det är mycket anmärkningsvärt att bolagen dessutom vill utöka provtagningsverksamheten i Oviken.

• Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala

Vi vill fråga Sarah Wamala hur generaldirektörens agenda ser ut: Håller ledningen för Folkhälsoinstitutet på att smygflytta verksamhet? Frågan är relevant eftersom generaldirektören själv verkar ha flyttat sin arbetsplats från Östersund och tillåter andra i ledningen att göra detsamma. Detta är i strid med statens ambitioner att förlägga Folkhälsoinstitutet till Östersund.

• Kriminalvårdsstyrelsens nye generaldirektör Nils Öberg

Nils Öberg tillträder 16 januari 2012 och vi ser gärna att hans första besök blir i det tillfälliga häktet i Östersund. Här står rättsäkerheten på spel! Kriminalvårdens ledning måste nu besluta om en långsiktig lösning med en utbyggnad för häkte och platser för omhändertagande i Östersund.

– Dessa tre chefer ansvarar för verksamheter som är viktiga för invånarna och har betydelse för hur länet utvecklas och hur attraktivt länet uppfattas att bo och verka i. Det är angeläget att de har förstahandsinformation om dessa viktiga frågor, säger Per Åsling.

Debatt: Lagstifta mot uranbrytning

Debattartikel införd i Östersunds-Posten 2011-06-10

Jag var härom veckan i Ranstad utanför Skövde. Det var där uran bröts på 1970-talet, men verksamheten kom att upphöra tack vare ett målmedvetet arbete från Centerpartiets sida.

Det kommunala vetot möjliggjorde den gången att brytningen upphörde. De stora förespråkarna för brytning, både på lokal och nationell nivå, var (S) och (M).

Den politiska debatten om hur uranfrågan ska hanteras är inte konsekvent. Det är motsägelsefullt, och heller inte juridiskt genomförbart, att ha två parallella lagstiftningar. Man måste välja: antingen kommunalt veto eller lagstiftning mot brytning.

Jag arbetar för en tydlig lagstiftning mot uranbrytning i Sverige. Jag har trott att det kommunala vetot är den bästa garantin mot uranbrytning och det tror jag fortfarande i det korta perspektivet. Men jag ser vilken oro prospekteringsbolagen river upp i bygderna med sitt agerande och med sina omfattande provborrningar.

Därför behövs ett ännu starkare skydd och ett långsiktigt besked; en lag som förbjuder uranbrytning i Sverige. Denna lag ska bortom allt tvivel klargöra spelreglerna för prospekteringsbolagen. Det ska inte brytas något uran.

Att åstadkomma den lagstiftning som behövs för att stoppa uranexploatörerna är ett av de viktigaste målen med mitt riksdagsarbete det kommande året.

Per Åsling, riksdagsledamot (C)