Välkommen till knytkalaset!

Syftet med Agera nu är att samla och sprida information om viktiga frågor för landsbygden. Tonvikten ligger i Jämtlands län men frågor som är aktuella här hos oss är ofta lika aktuella i andra regioner. Vi välkomnar utbyte och samarbete med alla som är intresserade av dessa frågor.

Just när detta skrivs är det mackdöden, service på landsbygden och uranprospektering som är dagsaktuellt. Vi har ett långsiktigare perspektiv. Vi vet att dessa frågor måste drivas målmedvetet och uthålligt även när massmedierna inte längre klassar det som en nyhet. Genom att samla våra erfarenheter och dokument här kan vi hålla den gemensamma kunskapen aktuell och bevara vårt gemensamma sikte: en hållbar framtid på landsbygden.