Oppositionen hotar beslutsordningen i riksdagen

Pressmeddelande 2013-11-21

I dag har de fyra oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tagit ett förnyat initiativ för att i efterhand bryta ut den så kallade brytpunkten för statlig inkomstskatt ur statsbudgeten.

Det finanspolitiska ramverket är därmed satt ur funktion. Detta är ett historiskt unikt beslut. Den tidigare samsynen, som enbart Centerpartiet och Socialdemokraterna gemensamt varit väktare för sedan ramverkets tillkomst, förpassas nu till historien.

– För Centerpartiet handlar denna fråga inte primärt om att de fyra oppositionspartierna nu gör gemensam sak. Den som fokuserar på det missar helt att detta är en fråga om principer. Principer kring hur Sveriges statsbudget ska beslutas, säger Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Per Åsling.

– Principer kring en ordning som nu Centerpartiet ensamt är det enda parti som såväl i regeringsställning som i opposition har stått bakom, säger Per Åsling.

– Det vore ytterst olyckligt om frågan snuttifieras till en fråga om att vänsteroppositionen nu samarbetar med Sverigedemokraterna, säger Per Åsling.

– Vissa frågor går bortom politiskt färg. Frågor som rör beslutsordningen i riksdagen måste vi ha en bred blocköverskridande samsyn kring. Nu tar osäkerheten vid. Nästa steg är att talmannen ska redovisa sin utredning över om oppositionens agerande strider mot regelverket, säger Åsling.

– Därefter kan frågan hamna i Konstitutionsutskottet. Det är helt enkelt högst oklart vad som nu händer. Detta är också bevis på hur oppositionens agerande nu sätter beslutsordningen och beslutsfattandet ur spel, säger Åsling.