Besök i Stora Helvetet

I samband med ett besök i Storlien passade jag på att besiktiga banvallen mellan Storlien och norska gränsen, den del som rallarna döpte till ”Stora Helvetet”. Det är här som banvallen har rört sig, vilket lett till att Trafikverket har stängt av all tågrafik över gränsen.

Jag har sedan trafiken stoppades haft flera kontakter med Trafikverkets ledning, däribland generaldirektör Gunnar Malm. Det är viktigt att åtgärder nu vidtas för att få igång trafiken, även om det innebär nybyggnation, vilket i så fall måste prioriteras skyndsamt i den nationella transportplanen.

Att få igång trafiken är extra angeläget eftersom norska Stortinget har beslutat att rusta upp och elektrifiera Meråkerbanan från Stjørdal till riksgränsen. Det är ett stort och värdefullt framsteg för både Tröndelag och Jämtlands län.

banvallen

Banvallen cirka 150 meter från svensk-norska gränsen. Det syns tydligt hur vallen består av stensättning. Den är drygt 25 meter hög. Längden är cirka 150-180 meter.

stoppskylt

Stoppskylt uppsatt på respektive sida av järnvägsbanken över Stora Helvetet.

skylt
Riksgränsen mellan Norge och Sverige

e14
Utsikt mot E14 som skymtar mellan träden.

elstolpe
Sista elstolpen på svensk sida, cirka 600 meter från gränsen.