Centerpartiet fixade 3 miljarder till bredband

Pressmeddelande 2014-03-28

Centerpartiet vann förhandlingen om landsbygdsmiljarder

Svensk landsbygd och glesbygd kommer få miljardbelopp i extra tillskott under kommande 7 år efter Centerpartiets förhandlingsseger inför vårpropositionen.
Regeringen tillför landsbygdsprogrammet 2,8 miljarder extra, vilket är mer än EU:s neddragning.
Vi satsar mer pengar totalt i landsbygdsprogrammet denna period än förra, och flera miljarder mer än Socialdemokraterna.

– Det har varit tuffa förhandlingar och det vi ser är en seger för glest befolkade regioner som Jämtlands län, säger Per Åsling, riksdagsledamot Centerpartiet.

Pengarna till bredbandsutbyggnad fördubblas

Satsningen på landsbygdsprogrammet kommer under 2014-2020 innebära över 3 miljarder till bredband.
Det innebär en fördubbling jämfört med tidigare period, från ca 1,6 miljarder till 3,25 miljarder.
Sett årligen innebär det att satsningen stiger från 240 miljoner per år till 464 miljoner per år.

– Det här är en tydligt signal och en rejäl satsning från Centerpartiet som odlar framtidstro i hela landet, säger Per Åsling angående den presenterade satsningen på bredband.

– Vi ska inte ha en digital klyfta på den svenska landsbygden, fortsätter Per Åsling

Med de 700 miljoner till service på landsbygden som presenterades i tisdags visar Centerpartiet tydligt att vi har prioriterat utveckling i hela landet vid budgetförhandlingarna.