Rapport från generaldirektörsmötet

Jag har under en längre tid försökt få Vägverkets generaldirektör Lena Erixon att komma till Jämtland. Det har varit problem att hitta en lämplig tidpunkt. Därför träffades vi i riksdagshuset onsdag 11 november. Kommunalråden Maria Söderberg, Krokom och Carina Zetterström, Östersund, deltog. Vi lyfte vad vi tycker är  Vägverkets styvmoderliga behandling av de jämtländska vägarna.

Uppenbart är att fördelningskriterierna missgynnar länet. Som ett exempel kan nämnas att turistresor inte ges tillräcklig tyngd. Detsamma gäller kommande uttag ur skogen kopplat till den nya energipolitiken.

Vi påtalade, och Lena Erixon lovade att ta med våra synpunkter.

Europavägaarna hanteras direkt via Vägverkets anslag, vilket gjorde att vi lyfte fram konkreta väginvesteringar som vi anser måste till. E14 Brunflo-Pilgrimstad måste prioriteras nu, men Vägverket har i sin nationella plan lämnat det därhän. Vidare lyfte vi också behovet av slutgiltig finansiering av tunneln under skidbananan i Åre, som är förskotterad via länsanslag och Åre kommun. Det enda rimliga är att dessa 70 miljoner nu läggs in i Vägverkets nationella plan. Vad gäller E45 lyfte vi sträckan Ytterhogdal-Rätan. En förbifart Sveg finns redan med i nationella planen.

I övrigt så kom samtalet mycket att handla om behovet av ökade anslag för bärighet. VI har många exempel på vägar som behöver ordentlig grundförbättring i länet. Jag åkte häromveckan förbi Munkflohögen. Det finns mycket att önska både när det gäller den vägen. Jag har fått många samtal både från lokalt boende och åkare i området, och det är bara att ge dem rätt i att vägen måste åtgärdas och beläggas.

Dessutom lyfte Carina fram en angelägenhet i Östersunds kommun, nämligen gamla bron i Lit, och Maria lyfte för Krokoms kommun fram vägen norr om Föllinge, väg 339.