Stortinget måste stå fast vid sitt beslut om Meråkerbanan

Pressmeddelande 2014-04-29

– Jag kräver att norska Stortinget står fast vid sitt beslut att satsa på Meråkerbanan!

I samband med att norska Stortinget tog sin nationella transportplan för tiden 2014-2023 blev det klart att pengar avsattes för att Meråkerbanan mellan Stjördal och Storlien skulle elektrifieras.

– Under ett möte i Tröndelag med Stortingets transport- och kommunikationskommitté lyckades jag inte få några bekräftelser eller löften kring Meråkerbanan och elektrifieringen, trots att beslut redan finns, säger Per Åsling.

– Det är inte acceptabelt att nu slira på löftena. Jag kräver raka och tydliga besked från Stortinget och Norges regering, säger Per Åsling.

– Från båda sidor gränsen har vi jobbat i tiotals år med frågan och fick till slut in elektrifieringen av Meråkerbanan i budget och i planerna. Nu måste vi genomföra ännu en kraftansträngning från politiska partier, näringsliv, kommuner och landsting. Det här en avgörande satsning för vår regions framtid, kommenterar Per Åsling.