Tågtrafiken måste komma igång snarast

Pressmeddelande 2013-11-29

Tågtrafiken mellan Östersund och Trondheim har stoppats på grund av att banvallen mellan Storlien och riksgränsen är instabil.
– Jag förutsätter att Trafikverket omedelbart åtgärdar banvallen så att tågtrafiken kan komma igång. Det ligger i deras uppdrag. Jag har också i kontakt med Trafikverkets ledning påtalat behovet av högsta prioritet, säger Per Åsling, och fortsätter:
– Tyvärr händer det att väg-och banvallar spolas bort. Det finns flera exempel under senare år, bland annat E6:an längs västkusten. Där åtgärdades skadan snabbt. Samma sak måste ske i Storlien.
Att banvallen väster om Storlien är en svag sträcka har varit känt länge. Behovet av förstärkning har aktualiserats sedan norska Stortinget i juni beslutat att grundförstärka och elektrifiera Meråkerbanan.
Trafikverkets generaldirektör, Gunnar Malm, besökte länet i november på Centerpartiets inbjudan.
– I samtalen med Gunnar Malm påtalade jag behovet av att Trafikverket i den kommande planeringen investerar i bandelen Storlien-norska gränsen. Det är den del på svenska sträckan mellan Östersund och Trondheim som inte håller tillräcklig standard. Nu måste den investeringen få hög prioritet för att undvika fler akuta stopp och möta de investeringar som görs på norska sidan, säger Per Åsling.