Mitt arbetssätt

Jag är i första hand företagare. Därför kommer mitt sätt att driva politik skilja sig lite från mängden. Jag fortsätter gå min egen väg – för Jämtlands län.

Mina verktyg som politiker är de kontakter jag har i min telefonbok. Det är vänner, affärsbekanta och politiska kontakter både inom och utanför Centerpartiet. När jag vill få någonting uträttat använder jag oftare mitt nätverk och träffar människor än skriver motioner i riksdagen.

Om jag kan uträtta något som är viktigt för länet genom att använda vänner eller bekanta, kommer jag att göra det. Jag kommer också fortsätta sitta i ett antal bolagsstyrelser. Jag vill ha kvar en fot i näringslivet för att det stärker min handlingskraft som riksdagspolitiker för Jämtlands län.

Men för att undvika misstänksamhet eller missförstånd jag vill vara öppen och tydlig med mitt nätverk. Här redovisar jag de bolag där jag har styrelseuppdrag.

Trångsviksbolagetstyrelseordförande

AB Enaforsholm ledamot

Åse Bruk AB  ledamot