Om Per

Jag heter Per Åsling och är ledamot i riksdagen för Centerpartiet i Jämtlands län. Med mig i riksdagen har entreprenörskapet en företrädare.

Jag vet av livslång erfarenhet att företagande är en förutsättning för utveckling och att entreprenörskap är en förutsättning för företagande.

Min hemby, Trångsviken, är ett levande exempel på detta. Där genomsyrar entreprenörskapet hela byn. Från dagis och skola, via Bygdegården som är vårt hjärta och ut i alla de företag som gjort vår by till föredöme för företagsamhet i hela Sverige.

Jag har varit med och visat att Jämtland inte är dömt till utflyttning och avveckling. Med framåtanda, idérikedom och utrymme åt entreprenörerna kan man skapa utveckling och inflyttning.

Mitt arbete med företagande och entreprenörskap på det praktiska planet har övertygat mig om att entreprenörskap måste värderas högre också i det politiska systemet. Regler, lagar och stimulanser måste inriktas på att släppa lös och utveckla idéer, istället för att stänga in och reglera. Det finns många som är villiga att vara med och arbeta för en utveckling av vårt län om de bara får de praktiska och ekonomiska möjligheterna.

Vill du komma i kontakt med mig så ring 070-607 70 30 eller skicka ett mejl till per.asling@riksdagen.se.