Centerpartiet prioriterar service i hela landet

I januariavtalet fastslås att fler servicekontor ska etableras i hela landet. Syftet är att förbättra den statliga servicen.

Statens servicecenter ska från 1 juni 2019 överta ansvaret för de 113 servicekontor där Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samverkar för att ge privatpersoner och företagare service.

– Det är viktigt att staten finns närvarande över hela landet. Det ökar förtroendet för myndigheterna och bidrar till tillväxt och starkare arbetsmarknad, säger Per Åsling, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Det är också angeläget att fler myndigheter inkluderas, och närmast gäller det Arbetsförmedlingen.

– Vi har drivit på för att medborgare och företag ska få bättre service via fler kontor och av fler myndigheter. Det här minskar klyvningen av landet och stärker landsorterna. Omlokaliseringar till Östersund har visat mycket goda resultat, säger Per Åsling.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.