Nedläggningsbesluten bör dras tillbaka

1 oktober var Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson kallad till en offentlig utfrågning i Sveriges Riksdag. Detta mot bakgrund av att Skatteverket har aviserat nedläggning av nio lokala skattekontor runt om i Sverige. Utfrågningen kom till på Per Åslings (c), ordförande i skatteutskottet, initiativ.

Per Åsling inledde utfrågningen med skarp kritik riktad mot myndighetscheferna för skatteverket, tullmyndigheten och kronofogdemyndigheten, som alla tre fanns på plats under utfrågningen.

– Myndighetscheferna har haft alldeles för fria tyglar och agerat var för sig utan någon gemensam samordning gällande nedläggningar av lokalkontor. Det är hög tid för politiken att säkerställa att det finns statlig service i hela landet, säger Centerpartiets Per Åsling, ordförande i riksdagens skatteutskott

Ingemar Hansson har tidigare sagt att Skatteverket tagit en paus i nedläggningar av skattekontor för att avvakta den utredning som statskontoret just nu genomför. Detta framförde han även under dagens utfrågning.

– Att Skatteverkets generaldirektör inte redan den 16 april förstått den politiska signal som framfördes i Riksdagen med anledning av den utredning som statskontoret nu genomför. Detta var så nära en stopplag man kan komma, menade Per Åsling i sitt inledningsanförande

De politiker som fanns på plats under utfrågningen var alla överens om att det kan inte handla om en paus utan myndigheten bör se till att kontoren blir kvar.

– Utfrågningen visade på en tydlig signal från de samlade riksdagspartierna att beslutet av att lägga ner skattekontoren inte har en riksdagsmajoritet bakom sig. Budskapet var tydligt: dra tillbaka beslutet och tänk om, säger Per Åsling.