Valrörelsen har startat

Per Hansson, ÖP, rapporterar från helgens nomineringsstämma i Trångsviken. Jag fick första plats på riksdagslistan och tackar för förtroendet.

Centerpartiet i Jämtlands län har även fastställt sitt valmanifest inför valet 2014. Med boken ”Brevet från Framtiden, En hållbar region 2020” vill vi dela med oss av vår framtidstro.